Meri Nas Nas Bole Nabi Nabi-Qari Saeed Chishti

  Qari Saeed Chishti Kalaam/Poetry  , اردو urdu   Meri Nas Nas Bole Nabi Nabi Download (Right click + save target as, or save link as)   Lyrics
         


Comment

Kar De Karam ya Ganj-e-Shakar-Qari Saeed Chishti

  Qari Saeed Chishti Kalaam/Poetry  , اردو urdu   Kar De Karam ya Ganj-e-Shakar Download (Right click + save target as, or save link as)   Lyrics
         


Comment

Sohne Ghous Piya De Naal-Qari Saeed Chishti

  Qari Saeed Chishti Kalaam/Poetry  , اردو urdu   Sohne Ghous Piya De Naal Download (Right click + save target as, or save link as)   Lyrics
         


Comment

Ali Dam Dam Ali Dam Dam-Qari Saeed Chishti

  Qari Saeed Chishti Kalaam/Poetry  , اردو urdu   Ali Dam Dam Ali Dam Dam Download (Right click + save target as, or save link as)   Lyrics
         


Comment

Chunri Rang De Ya Data-Qari Saeed Chishti

  Qari Saeed Chishti Kalaam/Poetry  , اردو urdu   Chunri Rang De Ya Data Download (Right click + save target as, or save link as)   Lyrics
         


Comment

Ya Ghous Pak Aali Taray Dar Da Main-Qari Saeed Chishti

  Qari Saeed Chishti Kalaam/Poetry  , اردو urdu   Ya Ghous Pak Aali Taray Dar Da Main Download (Right click + save target as, or save link as)   Lyrics
         


Comment

Sakhi Sakhi Lal Qalandar-Qari Saeed Chishti

  Qari Saeed Chishti Kalaam/Poetry  , اردو urdu   Sakhi Sakhi Lal Qalandar Download (Right click + save target as, or save link as)   Lyrics
         


Comment

Allah Hoo Allah Jallay Shan Allah-Qari Saeed Chishti

  Qari Saeed Chishti Kalaam/Poetry  , اردو urdu   Allah Hoo Allah Jallay Shan Allah Download (Right click + save target as, or save link as)   Lyrics
         


Comment